Autoriteit Consument & Markt

De belangrijkste taak van de Autoriteit Consument & Markt, de ACM, is het toezichthouden op energiemaatschappijen, de handhaving van regelgeving en het voorlichten van consumenten.


NMa, Consumentenautoriteit en OPTA

Sinds 1 april 2013 zijn de krachten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Consumentenautoriteit (CA) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) gebundeld onder de naam Autoriteit Consument & Markt, de ACM. Voorheen werkten deze organisaties, allen onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, zelfstandig als publieke toezichthouder.

De NMa was verantwoordelijk voor de uitvoering van de Mededingingswet uit 1998, waarbij ze voornamelijk kartelafspraken en misbruik van economische machtsposities tegen moest gaan. De Energiekamer was onderdeel van de NMa, deze hield toezicht op de naleving van de Gas- en Elektriciteitswet. De enige sector waar de NMa geen toezicht op hield was de telecommunicatiesector. Daar was de OPTA voor. De CA behandelde klachten over inbreuk op het consumentenrecht. De ACM heeft al deze taken en verantwoordelijkheden overgenomen.


ACM moet toezichthouden op energiemaatschappijen

De ACM is een zelfstandig bestuursorgaan, horende bij de Rijksoverheid. Het bestuursorgaan moet toezichthouden op consumenten en bedrijven, specifiek in de telecommunicatie-, vervoer-, post- en energiemarkt. Op het gebied van concurrentie en consumentenrecht heeft het onder andere als taak het toezichthouden op de netbeheerders in de energiemarkt. De ACM stelt maximumtarieven vast voor het transport, de aansluiting op het net en de systeemtaken van de landelijke netbeheerder. Daarnaast bepaalt deze organisatie de voorwaarden voor een goed werkende nationale groothandelsmarkt.

Als energiemaatschappijen zich niet aan de regels houden, kan de ACM een bindende aanwijzing geven, een last onder dwangsom of een boete opleggen. Onder toezichthouden wordt ook verstaan het zorgen dat consumenten niet gedupeerd worden. De ACM kan publiekelijk waarschuwen voor energiemaatschappijen die zich niet aan de regels houden. Energiemaatschappijen zijn verplicht mee te werken aan onderzoek van de ACM.


Klachten

De ACM wil dat de energiemarkt voor consumenten helder is, zodat zij weloverwogen kunnen kiezen en weten wat hun rechten zijn. Als consument kun je bij de ACM gratis informatie en advies opvragen over zaken omtrent energie en energiemaatschappijen. Bij problemen of klachten kun je in eerste instantie terecht bij ConsuWijzer, voorheen het gezamenlijke loket van de NMa, CA en OPTA, nu het consumentenloket van de ACM. ConsuWijzer zal de klacht registreren en doorgeven aan de ACM. De ACM gaat op haar beurt aan de slag met de klacht.

Als er bij de ACM meerdere meldingen over één bedrijf binnenkomen, wordt er gesproken over een structureel probleem. ACM kan dan verschillende acties ondernemen, bijvoorbeeld het geven van een boete of het bedrijf dwingen een oplossing te zoeken.


Zelf controleren

Je kunt ook zelf toezichthouden op je energiecontract door kritisch te kijken naar je huidige energieleverancier en product. Kijk bijvoorbeeld eens naar het stroometiket van het product dat je afneemt. De ACM heeft voor je gecontroleerd of het stroometiket naar waarheid en volgens de regels is ingevuld, jij kunt controleren of bijvoorbeeld de groene stroom die je afneemt ook echt uit duurzame energiebronnen is opgewekt of dat het grijze stroom is die gecompenseerd wordt. Ook kun je kritisch kijken naar het tarief dat je betaalt. Misschien ben je wel goedkoper uit bij één van de andere energiemaatschappijen? Op Energieprijzen.nl kun je eenvoudig verschillende energiemaatschappijen en contracten met elkaar vergelijken!

 


Categorieën
Wet & regelgeving, instanties rondom energie
In samenwerking met: