Meer dan
50.000
overstappers!

Vrije energiemarkt

Vergelijk tarieven

Huidige markt

De energiemarkt bestaat in Nederland uit diverse partijen: netbeheerders, meetbedrijven en energieleveranciers.

De netbeheerders beheren het elektriciteitsnet in de regio, verzorgen het energietransport en uw aansluiting. Zij werken in een gereguleerde markt en zijn regiogebonden; u kunt dus niet kiezen met welke netbeheerder u zaken doet. De tarieven die zij hanteren worden vastgesteld door de Energiekamer (voorheen DTe), welke is ondergebracht bij de NMa. Het elektriciteitshoofdnet wordt beheerd door TenneT, een organisatie die voor 100% in handen is van de overheid. Het hoofdnet voor gas wordt beheerd door de GasUnie.

U bent vrij te kiezen van wie u uw meter huurt. De tarieven voor de meterhuur worden niet gecontroleerd door de Energiekamer. Aan de tarieven van meters die in beheer zijn bij de netbeheerder is door de overheid een maximale huurprijs vastgesteld. In de praktijk is het meetbedrijf een dochteronderneming van de netbeheerder en wordt deze huur in de rekening van de energieleverancier verwerkt.
De energieleveranciers leveren energie aan consumenten en zakelijke gebruikers. De Nederlandse markt is sinds 1 juli 2004 geliberaliseerd: u bent dus vrij uw eigen leverancier te kiezen! De energiekamer controleert echter wel op de redelijkheid van de leveringstarieven.

Een vrije markt betekent keuzevrijheid voor u als consument en concurrentie tussen leveranciers. In mooie termen heet dit de liberalisering van de markt. Op 1 juli 2001 is dit al gebeurd met de markt voor groene energie, maar vanaf 1 juli 2004 bent u ook vrij om uw eigen leverancier voor grijze energie en zelfs voor gas te kiezen.U kunt dan altijd nog bedenken of u wilt overstappen naar een andere leverancier of er zelfs voor kiezen gewoon bij uw huidige leverancier te blijven. De keuze is aan u!

Geschiedenis

  • Waarom Liberalisering?
  • Groene energie

Om de consument en de energiebedrijven te laten wennen aan de liberalisering van de energiemarkt is op 1 juli 2001 een start gemaakt met de vrijmaking van de markt voor groene energie. Na een aantal opstartproblemen is deze liberalisering goed verlopen en heeft deze geleid tot meer concurrentie en scherpere tarieven. Dit heeft weer geresulteerd in een grote groei in het aantal aanbieders van groene energie én nog veel belangrijker het aantal afnemers van groene energie!

Waarom liberalisering?

Het doel van de liberalisering is heel eenvoudig. Wanneer klanten zelf hun leverancier mogen kiezen, worden de leveranciers gedwongen te concurreren door middel van aanbiedingen om nieuwe klanten aan te trekken of bestaande klanten te behouden. Deze concurrentie leidt er meestal toe dat zij betere service gaan bieden, meer consumentgerichte producten en/of diensten gaan leveren en mogelijk dat er scherpere tarieven gehanteerd gaan worden. Dat laatste is afwachten en moeilijk te voorspellen. Wel zagen we dat op de reeds vrije markt voor groene energie al flink op prijs is geconcurreerd en ook de aanloop naar de liberalisering van de gehele energiemarkt heeft al een gunstige effect op de prijzen gehad.

Groene energiemarkt

Voor de markt voor groene energie werd geliberaliseerd, zagen veel milieuorganisaties al het belang van duurzame energie en waren zij bezig om deze vormen van energie bij de consumenten te promoten. In 1995 begon, op initiatief van de PNEM, een proef met de verkoop van groene stroom. Deze proef bleek een succes en stimuleerde het Wereld Natuur Fonds (WNF) en het Ministerie van Economische Zaken om een landelijke campagne op te zetten om de verkoop van groene energie verder te promoten. In 1999 startten zij de gezamenlijke campagne 'Laat de Noordpool niet smelten... Ga voor groene energie!'. Dankzij deze campagne hebben zich direct 44.000 nieuwe groene-energieklanten bij de Nederlandse energiebedrijven aangemeld, waardoor het totaal aantal klanten in vier maanden tijd met 38% toenam.

Twee jaar later, 1 juli 2001, toen de markt voor groene energie-markt pas echt geopend werd, hadden reeds 540.000 consumenten al groene energie. En daarna nam ook het aantal aanbieders van groene energie verder toe. Met hun promotie-activiteiten zorgden zij verder voor een gestage groei van het aantal afnemers van groene energie. Ook de overheidsinspanning om groene energie te promoten door duurzame energie vrij te stellen van de heffing van energiebelasting heeft een steentje aan de groei van groene energieklanten meegedragen. Op 1 juli 2002, op de eerste verjaardag van de liberalisering, telde de markt dan ook al 1 miljoen groene energieklanten.

En in de jaren bleek er duidelijk sprake te zijn van een explosieve groei en neemt het aantal huishoudens met groene energie in Nederland nog steeds snel toe. Nu nemen maar liefst 3 miljoen consumenten groene energie (Bron: Energieprijzen.nl, dec. 2004) af. Dit betekent dat van de in totaal 7 miljoen huishoudens maar liefst 40% groene energie afneemt. Zeker in vergelijking met andere landen, zoals Duitsland en Groot-Brittannië waar dit percentage onder de 1% ligt, is dit aantal hoog.

Grijze energie-markt

Inmiddels is ook de laatste stap van de liberalisering van de energiemarkt voor kleinverbruikers gezet en is de gehele gas- en elektriciteitsmarkt geliberaliseerd. De overheid hoopt hiermee nog meer concurrentie tussen de diverse energieleveranciers te bevorderen, hetgeen zal zorgen voor een betere service en scherpere energietarieven.

Vrije energiemarkt

De liberalisering van de energiemarkt is niet alleen een keuze van de overheid om scherpere concurrentie tussen energiebedrijven op gang te brengen. Het is ook een uitvloeisel van de uitgangspunten van de Europese Unie (vastgelegd in de 'Europese Richtlijnen'): een vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en mensen. De Europese Unie heeft juli 2007 als uiterste invoerdatum voor de liberalisering vastgelegd. Nederland wil echter dat iedereen zo snel mogelijk van de keuzevrijheid kan profiteren en heeft daarom vaart gemaakt om de liberalisering op 1 juli 2004 al gereed te hebben. Ook landen als Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden, Spanje en Italië hebben de energiemarkt reeds geliberaliseerd.

Om consumenten en energiebedrijven goed voor te bereiden op een vrije energiemarkt heeft de Nederlandse overheid de liberalisering stap voor stap ingezet. Zo is in 1998 de markt voor grootverbruikers (grote fabrieken) voor alle soorten energie al geliberaliseerd. In 2001 werd de volgende stap gezet met de liberalisering van de groene energiemarkt voor alle verbruikers. Vanaf 1 januari 2002 mochten ook middelgrote verbruikers (zakelijke afnemers uit het middensegment) zelf hun gas- en elektriciteitsleverancier kiezen. En vanaf 1 juli 2004 is de beurt aan kleinverbruikers (consumenten en kleinzakelijke afnemers)!

Is iedereen vanaf 1 juli 2004 dan vrij om te kiezen? In principe wel. Toch zal niet iedereen zelf kunnen kiezen. Dit zijn consumenten die niet zelf rechtstreeks de rekening van het energiebedrijf betalen, hebben die vrijheid niet. Dit zijn bijvoorbeeld bewoners van huurwoningen of serviceflats. Zij zijn aangesloten bij de energieleverancier van de betreffende woningbouwvereniging. Woningbouwverenigingen en Vereniging van Eigenaren kiezen vaak wel voor een inkoopcombinatie, die voor meerdere verbruikers tegelijk inkoopt en daardoor vaak een goedkoper tarief kan afdwingen. Bewoners kunnen hieraan meedoen, zelf via inspraakorganen invloed op hebben of zelfs zelf samen met anderen een eigen inkoopcombinatie vormen.

Liberalisering vs. privatisering

In de markt wordt ook wel eens gesproken over privatisering. Wat is nu exact het verschil tussen liberaliseren en privatiseren? Liberaliseren is duidelijk het zorgen voor concurrentie en keuzevrijheid. De consument wordt vrij om zelf te kiezen en de leverancier wordt vrij om te bepalen wat zijn aanbod is. Privatiseren is 'het vervreemden van aandelen of activa buiten de kring van publieke aandeelhouders'. Dit houdt in dat als de aandeelhouders van de energiemarkt, gemeenten en provincies, hun aandelen in de energiebedrijven verkopen aan private partijen de markt voor elektriciteit en gas geprivatiseerd wordt.

U bent vrij om te kiezen!

Om tot een goede keuze te komen, hebben wij alle energieleveranciers voor u op een rijtje gezet. Zo kunt u kiezen voor de goedkoopste leverancier, de aanbieder met het meest milieuvriendelijke product of diegene met de gunstigste contractvoorwaarden. Energie vergelijken is heel eenvoudig. De keuze is aan u!

Vergelijk tarieven